Privacybeleid

Algemeen

Foto Schelfhout hanteert de meest strikte normen ter bewaking van de persoonlijke gegevens van iedereen die een account heeft op www.fotoschelfhout.be. De verwerking van de gegevens verkregen ten gevolge van registraties op onze website, inschrijvingen op nieuwsbrieven of in het verleden verkregen mailadressen is bovendien onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierbij geven wij de garantie dat geen enkele informatie of vertrouwelijke inlichting op individueel niveau, waarvan wij kennis hebben genomen of zouden kunnen hebben genomen in het kader van deze registraties op onze website, inschrijvingen op nieuwsbrieven of in het verleden verkregen mailadressen, zal worden gebruikt.

Dataverzameling

Foto Schelfhout maakt geen identiteit van klanten, leveranciers of persoonlijke data openbaar, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Foto Schelfhout respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet voor andere doeleinden dan commerciƫle samenwerking gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming.

Uw gegevens die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Foto Schelfhout, die zich bezighouden met de verwerking van bestellingen, offertes of andere administratieve werkzaamheden. Onze medewerkers zijn gehouden aan beroepsgeheim.

Persoonsgegevens wijzigen

Conform de regels van de privacy-commissie kunt u uw gegevens online beheren. Hiervoor heeft u een e-mailadres nodig.

Communicatie stopzetten

Alle klanten hebben op elk tijdstip de mogelijkheid om de communicatie stop te zetten.

Wijzigingen

Foto Schelfhout reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op onze website gepubliceerd worden.

Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons via info@fotoschelfhout.be met maatschappelijke zetel in Kasteelstraat 55, 2000 Antwerpen, Tel: 03/2385205